Máy tính giới hạn đa biến

Sử dụng Máy tính giới hạn trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Giới hạn đa biến với giải thích từng bước.

Chia sẻ

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Giới hạn vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó nhấn vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính giới hạn đa biến

1

Bước 1

Nhập vấn đề Giới hạn của bạn vào trường nhập.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn “Tìm giới hạn đa biến”. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Giới hạn đa biến là gì

Máy tính trực tuyến chuyên nghiệp này sẽ giúp bạn tính toán và tính toán giới hạn của một hàm trong vài giây. Máy tính sẽ nhanh chóng và chính xác tìm thấy giới hạn của bất kỳ hàm nào trực tuyến. Các giới hạn của hàm có thể được coi là cả tại điểm và tại vô cùng. Trong trường hợp này, máy tính không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn đưa ra lời giải chi tiết, rất hữu ích để phân tích, đặc biệt nếu kết quả của chính bạn không trùng với kết quả tính toán của nó.