Limitná kalkulačka

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky limitov nájdete limity s podrobným vysvetlením. Limity, limity sekvencie alebo funkcie môžete vypočítať ľahko a zadarmo. K dispozícii je tiež výpočet limitu algebraicky, limit z grafu, limit série, limit viacerých premenných a oveľa viac.

Vypočítajte limit Vypočítajte medián Vypočítajte integrálne Vypočítajte priemer
Kalkulátor limitu zdieľania

Pridať do záložiek

Pridajte limitnú kalkulačku do záložiek prehliadača


1. Pre Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičkuAko používať limitnú kalkulačku

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte svoj problém s limitom.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

Vo vyskakovacom okne zvoľte možnosť „Nájsť limit“. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je to limit v matematike

Limit je matematický výraz označujúci určité limitné číslo, ku ktorému má sklon nekonečná postupnosť alebo funkcia. V súlade s tým sa rozlišuje hranica postupnosti a hranica funkcie (v bode „nekonečno“). Tiež sa verí, že limit sa môže rovnať "nekonečnu".


Intuitívne existuje tendencia jedného objektu k druhému, napríklad vták má sklon k hniezdu. Odtiaľ pochádza intuitívne poňatie túžby po sekvencii alebo funkcii k niečomu; v rámci matematickej analýzy tento koncept túžby nachádza svoju formalizáciu v matematických definíciách limitu funkcie a limitu postupnosti.Možno bude potrebné vypočítať limit

To je prípad, keď je ľahšie vysvetliť tento výraz pomocou jednoduchých ľudských slov. V rôznych vedách (napríklad fyzika) existuje veľa situácií, v ktorých potrebujete vedieť, čo sa stane s týmto javom, procesom, účinkom, ak: čas smeruje k nekonečnu, frekvencia smeruje k určitej hodnote, hodnota X (akákoľvek iná fyzikálna kvantita) má tendenciu k nule, nekonečnu, určitej hodnote atď. Preto musíte vedieť spočítať limity.