Giới hạn Máy tính Đại số

Sử dụng Máy tính giới hạn trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Đại số giới hạn với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Giới hạn vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó nhấn vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính đại số giới hạn

1

Bước 1

Nhập vấn đề Giới hạn của bạn vào trường nhập.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn “Tìm giới hạn theo phương pháp đại số”. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Giới hạn đại số là gì

Giới hạn (dãy số) là một trong những khái niệm cơ bản của phân tích toán học. Hàng trăm và hàng trăm định lý xác định khoa học hiện đại dựa trên khái niệm về sự đi qua giới hạn.

Chỉ là một ví dụ cụ thể cho rõ ràng. Giả sử có một dãy số vô hạn, mỗi dãy số nhỏ hơn dãy số trước hai lần, bắt đầu bằng một: 1, ½, ¼, ...

Vì vậy, giới hạn của dãy số (nếu nó tồn tại) là một giá trị cụ thể nào đó. Trong quá trình chia đôi, mỗi giá trị tiếp theo của dãy tiếp cận một số nhất định vô thời hạn. Không khó để đoán rằng nó sẽ bằng không.