Giới hạn của Máy tính Trình tự

Sử dụng Máy tính giới hạn trình tự trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Giới hạn với giải thích từng bước.

Chia sẻ

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Giới hạn vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó nhấn vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Giới hạn của Máy tính Trình tự

1

Bước 1

Nhập vấn đề Giới hạn của bạn vào trường nhập.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn “Tìm giới hạn của trình tự”. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Giới hạn của trình tự là gì

Giới hạn dãy số - Giới hạn của dãy các phần tử không gian số. Không gian số là không gian số liệu, khoảng cách trong đó được xác định là môđun của sự khác biệt giữa các phần tử. Không phải mọi trình tự đều có giới hạn.

Trong toán học, giới hạn của một dãy là một đối tượng mà các thành viên của dãy theo một nghĩa nào đó có xu hướng hoặc tiếp cận với số lượng ngày càng tăng. Giới hạn là một trong những khái niệm cơ bản của phân tích toán học. Khái niệm giới hạn được Newton sử dụng vào nửa sau của thế kỷ 17 và các nhà toán học của thế kỷ 18 như Euler và Lagrange, nhưng họ hiểu giới hạn một cách trực quan. Các định nghĩa nghiêm ngặt đầu tiên về giới hạn trình tự được Bolzano đưa ra vào năm 1816 và Cauchy vào năm 1821.