Limit s druhou odmocninou

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky limitov nájdete limit s druhou odmocninou s podrobným vysvetlením.

Kalkulátor limitu zdieľania

Pridať do záložiek

Pridajte limitnú kalkulačku do záložiek prehliadača


1. Pre Windows alebo Linux - stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D

2. Pre systém MacOS - stlačte kombináciu klávesov Cmd + D

3. Pre iPhone (Safari) - Dotknite sa a podržte a potom klepnite na Pridať záložku

4. Pre Google Chrome - stlačte 3 bodky vpravo hore a potom stlačte hviezdičkuAko používať limit s výpočtom druhej odmocniny

1

Krok 1

Do vstupného poľa zadajte svoj problém s limitom.

2

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

3

Krok 3

V rozbaľovacom okne zvoľte možnosť „Nájdite limit s druhou odmocninou“. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je to limit s druhou odmocninou

Existujú dva druhy koreňových výrazov funkcií, pre ktoré musíte nájsť limit. Funkcie obsahujúce koreň (sqrt) v čitateli alebo menovateli zlomku. Funkcie s rozdielom dvoch koreňov. Oba tieto prípady ľahko vyrieši limitná kalkulačka. Nezabudnite uviesť, na čo má premenná x zamerať.